Bierzmowanie - Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tarnowskich Górach  


Kancelaria urzĘduje:

poniedziałek, piątek
15.00 - 18.00

wtorek, środa, czwartek
7.30 - 10.00W sobotę i niedzielę kancelaria jest nieczynna.
W nagłych potrzebach kancelaria czynna o każdej porze.

Telefony:

(32) 285 43 82
kancelaria: wew. 24
ks. Proboszcz: wew. 21


Konto parafialne:

BSK S.A. 0/Tarn. Góry
nr 42 1050 1386 1000 0002 0086 1623

Bierzmowanie

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej udzielany jest w naszej parafii w terminie wyznaczonym przez Księdza Biskupa.


Nie ma jeszcze daty przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Bezpośrednie przygotowanie obejmuje okres trzech lat i rozpoczyna się w I klasie gimnazjum.

Uczniowie klas I i II gimnazjalnych zobowiązani są do obecności na Mszach Młodzieżowych oraz na spotkaniach formacyjnych, których termin podawany jest na ogłoszeniach parafialnych.

Uczniowie klas III gimnazjalnych oraz osoby dorosłe pragnące przyjąć ten Sakrament powinny uczestniczyć w serii spotkań przygotowawczych.

Terminy spotkań przygotowujących do Bierzmowania w roku szkolno-akademickim 2011/2012 są podane na Spotkaniach Formacyjnych, odbywających się w pierwsze
i drugie poniedziałki i czwartki miesiąca, chyba, że zostanie podane inaczej.

Przed Bierzmowaniem - jeszcze przed feriami zimowymi odbędą się egzamin i próby.