Caritas


Spotkania formacyjno-organizacyjne "Caritas" odbywają się sześć razy w roku. Każdorazowo są ogłaszane tydzień wcześniej w czasie Mszy św.


Zespół Caritas przy Parafii p.w.Św.Katarzyny w Lasowicach istnieje od 1980 r.jako Parafialny Zespół Charytatywny, a od 1998 r. jako Caritas Parafii powołany przez Caritas Diecezji Gliwickiej dekretem z dnia 28 września 1998r. Obecnie zespół liczy 15 osób.

Zadania Zespołu Caritas Parafii wyznaczają problemy i potrzeby naszej Parafii 
i są to między innymi:
- pomoc finansowa rodzinom wielodzietnym i najbardziej potrzebującym takiej pomocy z okazji np.Świąt Bożego Narodzenia, I- szej Komunii Świętej dzieci oraz wypadków losowych.
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyżywienia w stołówce szkolnej dla dzieci zgłoszonych przez miejscową szkołę.
- organizowanie co roku Dnia Chorych ( Msz św.i spotkanie przy kawie) z okazji Tygodnia Miłosierdzia.
- odwiedzanie dzieci chorych i starszych z naszej Parafii w Domu Opieki Społecznej.
- przygotowanie paczek ze słodyczami dla osób chorych zgłoszonych do odwiedzin pasterskich przed Św.Bożego Narodzenia.

Środki finansowe na powyższe cele Caritas uzyskuje z ofiar pierwszopiątkowych, oraz 50 % ze złożonych przez wiernych ofiar w czasie dwóch w ciągu roku zbiórek na potrzeby Diecezjalnej Caritas.
W lipcu 2002 r. Zespół Caritas włączył się do zorganizowanego przez Świetlicę Dzielnicową festynu przygotowując domowe ciasta, a dochód ze sprzedaży tych ciast przekazany został na półkolonie dla dzieci z naszej Parafii.