Chór Harmonia

CHÓR MIESZANY "HARMONIA"

Początki śpiewu chóralnego w Lasowicach sięgają roku 1926, kiedy to rozpoczął działalność chór męski. Jednakże kobiety również garnęły się do śpiewania i tak w 1929 roku powołano do życia chór mieszany, któremu nadano nazwę "Harmonia". Chórzyści krzewili polskość swoim śpiewem aż do II wojny światowej. Działania wojenne przerwały działalność chóru. Po wojnie zespół reaktywowano i tak istniał on do roku 1968, kiedy to zawiesił swoją działalność.
Długo Lasowice żyły bez chóru, ale mieszkańcy i dawni członkowie chóru mieli nadzieję, że kiedyś znowu pieśń chóralna będzie tu rozbrzmiewała. Nadzieje te ziściły się po 29 latach. 5 listopada 1997 roku w sali nowego domu parafialnego odbyło się pierwsze spotkanie ludzi rozmiłowanych w śpiewie chóralnym. W spotkaniu tym i pierwszej próbie uczestniczyło wielu członków dawnego zespołu, ale na kolejne próby przychodziło ich coraz mniej. Do dzisiaj w zespole śpiewa tylko sześciu dawnych chórzystów. Początkowo próby odbywały się w Domu Parafialnym, ale wkrótce przenieśliśmy się do świetlicy Dzielnicowej gdzie obecnie mamy swoją siedzibę.
Pierwszy publiczny występ "Harmonii" odbył się 24 grudnia 1997roku, podczas pasterki w budującym się jeszcze nowym kościele lasowickim. Chór wykonał pięć kolęd, które zostały ciepło przyjęte przez naszych słuchaczy. Mimo iż jesteśmy zespołem świeckim, w naszym repertuarze mamy przede wszystkim utwory kościelne, ponieważ możemy je prezentować w wielu parafiach podczas koncertów Pieśni Maryjnych w maju i październiku, a w okresie Bożego Narodzenia występujemy z bogatym repertuarem kolędowym. 
W 2005 r. powstał także młodzieżowy chór "Harmonia", którego skład tworzą najmłodsi chórzyści.
Życie chóru to nie tylko próby i koncerty, ale także zabawy i rozrywki. Co roku, w karnawale, organizujemy biesiady dla członków i sympatyków chóru, a w czerwcu biesiadnie kończymy sezon i rozpoczynamy przerwę wakacyjną. Wspólne wycieczki konsolidują zespół i są okazją do lepszego poznania się, przez co wszyscy czujemy się ze sobą dobrze, jak w jednej rodzinie.


Skład chóru mieszanego "HARMONIA"

sopran:
Berger Maria, Boguwolska Irena, Czarnecka Janina, Ganc Łucja, Kot Ewa, Kot Monika, Lach Teresa, Pieczyk Urszula, Piegza Beata, Plaminiak Krystyna, Skop Irena, Spałek Paulina, Stolarczyk Klara, Szewerda Jadwiga, Szewerda Magdalena, Zając Teresa;

alt:
Bodora Kornelia, Delfin Małgorzata, Dreszer Małgorzata, Hanzel Danuta, Janikowska Wiesława, Kłos Hildegarda, Knopik Pelagia, Kot Agnieszka, Mazurek Leokadia, Miś Urszula, Nowak Róża, Pauly Barbara, Pitas Gabriela, Smolorz Renata, Smyła Krystyna, Spałek Celina, Szweda Małgorzata, Zając Karolina;

tenor:
Czarnecki Sławomir, Hanzel Szymon, Jarząbek Sebastian, Kot Eryk, Matyszczak Ryszard, Piegza Wojciech, Pitas Grzegorz, Pitas Paweł, Szewerda Kazimierz, Szewerda Stanisław;

bas:
Jarząbek Piotr, Nawrat Czesław, Pauly Witold, Piegza Aleksander, Piegza Maciej, Pitas Krzysztof, Pocentek Zdzisław, Tomanek Leon;

członkowie wspierający:
Spałek Karol, Sznajder Krzysztof

dyrygent:
Roman Kot

prezes: 
Urszula Miś


Dorobek chóru

koncerty kolędowe : w sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, parafiach tarnogórskich, w Radzionkowie, Bytomiu, Nakle Śląskim, Świętochłowicach, kościele Ewangelicko - Augsburskim w Tarnowskich Górach, Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" i Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach,
koncerty poświęcone Matce Bożej: w sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, parafiach tarnogórskich, Babienicy, Miasteczku Śląskim, Kaletach, Żyglinie, Boronowie, Świerklańcu, Bytomiu, Kobiórze, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" i Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach,
oprawa muzyczna Mszy św. w tarnogórskich kościołach: konsekracyjnej i prymicyjnych w kościele p.w. św. Katarzyny w Lasowicach, w intencji mieszkańców w IV rocznicę utworzenia powiatu tarnogórskiego w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Pokoju, w intencji Ojczyzny w kościołach p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła i św. Katarzyny, a także w Ligocie Bielskiej; do tradycji chóru należy tworzenie oprawy muzycznej Mszy św. w intencjach chórzystów "Harmonii" i ich rodzin,
uroczyste obchody jubileuszu 5 - lecia działalności chóru "Harmonia",
otwarcie II sympozjum tarnogórskiego nt. "Dobro wspólne - dobro wszystkich i każdego" w kościele p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach,
coroczna (od 2005 r.) oprawa Mszy św. w intencji lasowickich parafian w Kaplicy Matki Bożej w jasnogórskim sanktuarium,
udział w ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr Janowi Pawłowi II w dowód wdzięczności (Msza św. w intencji Ojca Św. Jana Pawła II o szybką beatyfikację, koncert "Monstratus") w Licheniu,
udział w koncercie "Cały Śląsk gra i śpiewa" z okazji 95-lecia Oddziału Śląskiego i 85-lecia Okręgu Tarnogórskiego PZCHiO,
uczestnictwo w corocznych Zjazdach Chórów Okręgu Tarnogórskiego PZCHiO,
udział w Okręgowych Festiwalach Polskiej Pieśni Chóralnej w Radzionkowie i Tarnowskich Górach; w 2006 r. - chór uzyskał wyróżnienie, a młodzieżowy chór zdobył Nagrodę Starosty Tarnogórskiego,
oprawa muzyczna uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piernikarczyka wmurowanej w nadszybiu Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach,
udział w III Przeglądzie Muzyki Chóralnej w Strzebiniu,
koncert "Z muzyką przez wieki" w Tarnogórskim Centrum Kultury,
wyjazdy rekreacyjne, często połączone z prezentacją dorobku muzycznego w: Istebnej, Godowie, Pszczynie, Ludźmierzu, Zakopanem Krzeptówkach, Bachledówce, na tatrzańskich Wiktorówkach, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Ustroniu, Wiśle, Szczyrku, Złotym Potoku, Henrykowie, Wambierzycach, Kudowie Zdroju oraz Kutnej Horze (Czechy), Małem Cichem

Wszystkie wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną opisane są w kronice "Harmonii". Uzupełniają je wpisy osób związanych z miejscami naszych koncertów (m.in.: biskupa gliwickiego Jana Wieczorka, kustoszy sanktuariów w zakopiańskich Krzeptówkach i Licheniu, Ojców Bernardynów w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej, opiekuna chórów w klasztorze jasnogórskim, kaplicy na Wiktorówkach ).

Reprtaże prezentujące najważniesze osiągnięcia chóru "Harmonia" zostały opublikowane na łamach czasopism : "Gwarek", "Gość Niedzielny", "Śpiewak Śląski", "Życie Muzyczne".

17 listopada 2007 r. Chór Mieszany "Harmonia" otrzymał sztandar ufundowany przez Radę Dzielnicy Lasowice.

24 listopada 2007 r. Zarząd Oddziału Śląskiego PZChiO za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym nadał Chórowi Miesznemu "Harmonia" Złotą Odznakę Honorową.