XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.09.2019R.

W owym czasie zbliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy
i grzesznicy, aby Go słuchać”.

 

1.    Dzisiaj modlitwę Nieszporów również odprawiamy o 1630. Modlimy się o umiejętność właściwego korzystania z masmediów.

2.    W poniedziałek o 1630 spotkanie „Caritasu”.

3.    W środę mamy święto Stanisława Kostki. Modlimy się za młodzież.

4.    W czwartek spotkanie formacyjne ”Dzieci Maryi”. Msza szkolna
i spotkanie formacyjne dzieci pierwszokomunijnych.

5.    W sobotę o 930 zbiórka ministrantów. Zapraszamy też ministrantów którzy się trochę pogubili i opuszczali służbę.

6.    Dziękujemy osobom, które pracowały  w minionym tygodniu dla Parafii.

7.    Nadal prosimy o pomoc w plewieniu parkingu od strony wschodniej Kościoła.

8.    Dziękujemy za dzisiejszą kolektę remontowo – inwestycyjną oraz wszystkie przelewy bankowe.

9.    Dziękujemy za cegiełkę na witraż „Światło Golgoty”.

10. Kolekta w następną  niedzielę będzie na Stolicę Apostolską.

„Uśmiech kosztuje znacznie mniej niż
elektryczność a daje więcej światła”
.

( przysłowie szkockie)