Ksiądz Roman Grajczyk

Ks. Roman Grajczyk - proboszcz, ur. 29 stycznia 1955 w Tarnowskich Górach, wyświęcony 8 kwietnia 1982 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie i odbył studia licencjackie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracował w latach 1982-85 w parafii Matki Bożej Różańcowej w Łaziskach Górnych, w latach 1985-90 w parafii św. Mikołaja w Lublińcu oraz w parafii Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śl. w latach 1990-93. Od 1993 rozpoczął pracę w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasowicach, gdzie w 1995 został proboszczem. Kończył budowę zespołu sakralnego, w tym kościoła parafialnego, konsekrowanego 6 listopada 1999 r.
Zajmuje się duszpasterstwem w parafii, administrowaniem parafią i cmentarzem, a także dokończeniem budowy kompleksu sakralnego.W dekanacie odpowiedzialny jest za CARITAS. Od września 2012 roku jest Dziekanem dekanatu Tarnowskie Góry.

Główne zainteresowania to homiletyka, katechetyka i nauka społeczna Kościoła. W czasie wolnym lubi jeździć na rowerze i konno, także pływa. Zimą uprawia narciarstwo.

Ksiądz Piotr Natkański

Urodził się 7 marca 1979 r. w Opocznie. Pochodzi z Parafii św. Jana Chrzcicielaw Zabrzu – Biskupicach. Ma brata Artura i siostrę Iwonę. Ukończył Technikum Elektroniczne w Bytomiu. W 2006 r. przyjął Święcenia Kapłańskie.
Posługiwał w Parafiach:
- MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach
- Św. Anny w Zabrzu
- Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
- Bożego Ciała w Bytomiu – Miechowicach