Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Odział parafiany

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.
W naszej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa od wielu lat.
W swojej historii miało wzloty i upadki, ale dzielnie przetrwało próbę czasu. Obecnie do naszego oddziału uczęszcza 18 sympatyków, którzy pragną w przyszłym roku złożyć przyrzeczenia na pełnoprawnych członków KSM’u.
KSM
W naszej parafii odział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży organizuje co roku zimowiska parafialne. W których dzieci znakomicie spędzają czas podczas ferii zimowych.Grupa chętnych, młodych ludzi jest gotowa do pomocy we wszystkich aspektach. Nasz oddział organizuje oprawę muzyczną podczas mszy młodzieżowych, szkolnych i roratnich. Redaguje gazetkę parafialną „Kociołek św. Katarzyny”, prowadzi, niektóre różańce w październiku jaki i w okresie wielkanocnym zajmuje się prowadzeniem Jutrzni. Co roku do naszego zgrupowania przychodzi kilkoro nowych sympatyków. Wyjeżdżamy często na spotkania integracyjne z innymi oddziałami KSM’u , jak również organizujemy dla naszych sympatyków ogniska, wyjazdy na łyżwy i wiele innych wspaniałych spotkań podczas których możemy poznać się nawzajem.
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania, które odbywają się w piątki o 18:45.