Ministranci - Modlitwa - Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tarnowskich Górach  

Ministranci

Modlitwa

Ministranci modlą się zarówno przed służbą, jak i po niej. 
Poniżej znajdują się przykładowe modlitwy:

Modlitwa przed służbą:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na Ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu:
Boże, którego dobroć powołała mnie do świętej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Św. Tarsycjusza:
Święty Tarsycjuszu, patronie i wzorze nasz. Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu, jako największy skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniały z twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy zawsze nosić Jezusa swym sercu, chcemy ze skupieniem chodzić wokół Jego ołtarzy. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem, tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa do Św. Dominika Savio:
Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za pośrednictwem św. Dominika żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.