Patronka - Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tarnowskich Górach  

Patronka

Święto patronalne 25 listopada.

Wywodziła się z królewskiego rodu, urodziła się w 294 roku po Chrystusie w Aleksandrii. Została obdarzona przez naturę wyjątkowymi zdolnościami.
Zdobyła w Aleksandrii wszechstronne wykształcenie i wielu uczonych pogańskich pociągnęła do wiary w Chrystusa.
Już od dzieciństwa zaskakiwała swoim niezwykle chłonnym umysłem. Jej nauczycielami byli najsławniejsi mędrcy, dzięki czemu uzyskała solidne wykształcenie i przyjęła wiarę chrześcijańską. Za panowania cesarza Maksencjusza nakazano wszystkim w Cesarstwie Rzymskim składać ofiary bogom. Wtedy to 18-letnia Katarzyna, dziewica wspaniałej urody i tęgiego umysłu, wystąpiła przed cesarzem, mówiąc mu o niedorzeczności tego nakazu. Zarzuciła mu okrucieństwo i niesprawiedliwość w stosunku do prześladowanych chrześcijan. Cesarz nie potrafiąc się oprzeć mądrości argumentacji Katarzyny, wyznaczył 50 uczonych filozofów, aby ją przekonali o niedorzeczności wiary w Chrystusa. Niestety dziewczyna była nieugięta, co więcej, przekabaciła mędrców na swoją stronę, za co ponieśli śmierć męczeńską. W czasie prześladowań chrześcijan w IV w., odrzucając prośbę władcy wschodniej części imperium rzymskiego - Maksymiana o swoją rękę.
Katarzynę uwięziono a ta podczas odwiedzin nawróciła cesarzową Augustę i towarzyszącego jej Porfirjusza z 200 żołnierzami. Za karę Katarzyna miała się wyrzec swej wiary przed cesarzem. Nie zrobiła tego. Została skazana na śmierć przez z broniącą ją cesarzową Augustą i Porfirjuszem. Gdy uruchamiano machinę na której miała umrzeć, nagle pękły sznury, którymi była związana, a machina się rozpadła. W ostateczności ścięto ją mieczem ok. roku 311.

Tradycja podaje, że jej ciało zostało przeniesione na górę Synaj przez aniołów. Kult i okoliczności męczeńskiej śmierci Katarzyny rozsławił Jej imię. Był i jest niesłychanie rozpowszechniony.
W VI w. na górze Synaj wybudowano klasztor ku Jej czci, w którym przez wieki prowadzono badania z zakresu kultury wczesnochrześcijańskiej.
Malowali ją Correggio, Tintoretto, Caravaggio i Raffael. Joanna dArc zaliczała ją do swoich trzech głównych patronek. Znalazła się na liście najważniejszych 14 świętych Wspomożycieli.
Wspólnie ze świętą Urszulą opiekuje się paryską Sorboną.
Św. Katarzyna jest patronką kolejarzy.